Афоризми

Душата е изживяването човек да съзнава Бог в себе си

— Ваклуш