Акценти

Трябва да се живее не за смъртта, а за безсмъртието

Идеята на човека не е да се съхрани. Идеята за човека е чрез еволюцията си да...
.

Възкресението не е феномен, а истина

Тайна е, че никой не може да ви покрие в забвение, щом имате идеята за...
.

Благодарността няма възраст

Благодарността е прилив – храна на еволюцията! Учението на Мъдростта се нуждае...
.

Историята – учителка на народите

Навикнали сме да наричаме история това, което зрението, слухът или ръката са...
.

Постът – вътрешна чистота

Човек всякога, когато почувства вътрешна нужда, може да извърши своя пост. И...
.
Текстове