За нас

„Път на Мъдростта“ е аудио-визуална платформа, създадена по случай 100-годишнината от рождението на Ваклуш Толев (1923-2013). Съдържанието ѝ е изцяло базирано на огромен брой от негови слова, лекции и интервюта, изнасяни в продължение на десетки години пред различни аудитории.

Ваклуш Толев е богослов по образование, наричан е философ, езотерик и духовен учител. Неговите идеи, преценки и послания не са само плод на богословското му образование, нито са мисловни конструкции или препратки към мистичното и историческо наследство. Публикуваните тук материали са на различни теми, обединени от един специфичен поглед – на преживяна духовност. Тя именно дава основание на Ваклуш да формулира учение, което нарича „Път на Мъдростта“. В него той прокламира концепции, които са нов поглед върху човешкото битие, надмогват дуалистичния модел на мислене и извеждат света в неговото духовно единството.