Книги

История на религиите, том I

Езотерични школи и мистични учения, част 1

Eзотерични школи и мистични учения, част 2

Духовните дарове на България, том I

Духовните дарове на България, том II

Седемте Лъча на еволюцията

Разпилени бисери (стихосбирка)

Беззаветен Завет (алманах)

Списание „Нур“