Текстове

Будителство и Освобождение

31.10.2022 | България

Насловът – будителство, като етимология произлиза от „будя“, събуждам някого. Могат да бъдат освободени непробудени хора, но вече събуденият не може да бъде покорен. Каква е задачата на будителите? Светилото, което трябва да освети душата на един народ. Тази „покойница“ е имала нужда от възкресение! Народът се събужда, за да види деня и извърви път, за да промени битие и да твори история; българите да тръгнат и да дадат свидетелство за националната си принадлежност. Така че „будя“ е не в смисъла само някого да разбудят от сън (и той да се доизлежава), а да се събуди от вековното робство един народ, който има в себе си чеда, готови за дела.

Будителите не са освободители – самото събуждане дава пулсацията за свобода!

Освобождението е друго поведение в душевността на човека. Будителят го търси, но будността трябва да предшества! …
И будителите търсят свобода от невежеството, за да бъдат след това българите будници в идеята на освобождението. Защото този, който не е свободен в себе си, той не може да прави освобождение!

Из „Духовните дарове на България“, II том