Текстове

Етиката на Мъдростта

30.01.2023 | Пътят

Като по-високо нравствено ниво и по-одухотворен образ много по-лесно е Мъдростта да промени, да надмогне приложната правда на религиите, приложната любов на Учението на Христа. Когато Мъдростта даде своя светилник, че той, другият, е един бог в развитие, човешката пътека ще се извърви с ново убеждение и с нов морално-нравствен кодекс. Тогава, променяйки себе си като отношение към другия, човек ще е извършил най-великия акт. Но преди да сте преобразили себе си, не преобразявайте другите!

Етиката на Мъдростта е една – в лицето на другия да познаете себе си.

Ето защо тя ще надкрачи това, което Учението на Правдата и Учението на Любовта дадоха. И може да се изходи от последните думи на Христовото живеене: Прости им, те не знаят… Затова: Научи ги да не грешат! Това е израз на новата етика.

Мъдростта бележи нов етап в развитието на човечеството, защото като нова Духовна вълна дава и нови оценъчни стойности. Първо – на самия човек, който трябва да се освободи от страха, че боговете не го обичат и му отмъщават; второ – да се освободи от веруюто на грехопадението. Защото идеята за съвършенство е дадена. Идеята за спасението е била толкова реално осъществена, че Христос Го наричаме Спасителя. А всъщност човечеството продължава да живее с непрекъснатия страх от богове…

Мъдростта ще освободи човека от страх от богове!

Из списание „Нур“, бр. 2  от 2021 г., тема: „Мъдростта – житейска съдба“