Текстове

За приятелството

18.11.2022 | Пътят

Всичко материално ще премине, но онова, което има вибрацията на чувствата и на мисълта; онова, което има енергията на интуицията и на Духа, има повече трайност дори и от една планета. Тук е вашата отговорност за будност. Затова, когато съзрете двубоя в битието на другия, трябва много внимателно чрез мисъл, чувство и слово да му помогнете. Дайте зримост на своето душевно поведение, за да внесете пулсация на развитие в другия!

Не умът е, който определя дружбата ви, не мисълта е, която прави хоровода ви, а онази огненост, която интуицията поставя, защото тя вече е знанието ви за пътя на жертвата! А само приятелят може да се жертва. И затова нашият народ има една много хубава поговорка: „Златото в огън се познава, приятелят – в нужда“. А когато съзрете някъде непълна светлина, не казвайте, че това е тъмнина. Не трябва да правите сравнение на висшето с нисшето и да слагате ключовото заключение „този е непоправим“. Ако неговата еволюция сега го изнася на една среща с вас, не може да му предпишете тъмнина, не може да му предпишете недостижимост на пълна еволюционност.

Не се сърдете и когато себе си видите несъвършени. Работете така, че да бъдете съвършени, а не да се самоотричате, не да бягате! Преценката е необходима, за да отворите крана на духовната енергия – за надмогване на несъвършенството.

Из списание „Нур“, бр. Напътствия от 2014 г.