Текстове

Магия и чудо

14.07.2023 | Езотерика

Човечеството е заплашено не толкова от силата на магията, защото тя може да бъде спряна от чистота. Ужасът идва от това, че злосторството ползва зломислието. Зломислието създава света на магията, на черната магия. Това е, което носи рискове, и безспорно бъдещето ще я отхвърли, защото будността на човека върви към усвояването на все повече и повече културни достижения в събличане дрехата на магията, както и в освобождаване на човешкото прозрение в идеята на чудото.

Чудото е едно неразтълмено знание! Знание, което не е дадено във всекидневността, за да не се злоупотреби и да се направи това, което се нарича магия. Значи в дрехата на чудото се крие знанието. И затова съм казал:

Вярата е знание за незнайното!

Когато узрее онова, което у нас взема знание, и когато това знание с волева приложност стане достояние на култура, тогава ще се разберат противоречията между науката и религиите. Религиите винаги ще дават това покритие, което чака разтълмяне, а науката ще трябва да намери подхода си да разкопчае дрехата на чудото. Тогава ще разберете и голямата тайна, която Христос остави и даде три победи – победа над хляба, над чудото и над властта.

Из списание „Нур“, бр. 2 от 2019 г., “Теогония и Теургия“