Текстове

Орфей – лекуващият със светлина

07.08.2022 | Езотерика

Орфей извежда чрез своята седемструнна лира действието на планетата… И тогава е логично да кажем какво е покорявал – седем тела имаме в себе си.

Той е укротявал звероначалието си – дивата си мисъл и змийските си желания; давал е крила на гълъбите на своята любов; разтварял е цветето на вдъхновението в света, който го е заобикалял. Той е укротявал нисшия си свят, укротявал е себе си!

Орфей, или Арфа, има своя корен във финикийския език и изхожда от „aur“, което значи „светлина“, и „rofae“, което значи „лекувам“. Ето как са кодирани в името му две тайни: дължината на вълната на светлината, която еманира, и силата на енергията, с която върши своето деяние. Човекът, който със светлина лекува!

Това, което е най-големият белег на Орфей. Да укротиш дивите животни, т.е. неовладяната материя у себе си, която не бива да отричаме, а трябва да я одухотворяваме!

Из списание „Нур“, бр. 5 от 1993 г.