Видео

Петър Стоянов за Ваклуш Толев

21.04.2023 | Откъси

“Той имаше идеи, които бяха наднационални, далеч надминаваха границите на България – те бяха идеи за спасяване на човечеството! В този смисъл той беше космополитичен.” – Петър Стоянов, президент на България в периода 1997-2002

Откъс от документалния филм „Ваклуш“, сниман в периода 1998-2022 г. и съдържащ непоказвани архивни кадри от живота на известния духовен водач Ваклуш Толев. Посветен е на 100 годишнината от неговото рождение и представлява разказ за житейския път и идеите на една от най-енигматичните личности на България.