Петър Стоянов за Ваклуш Толев

“Той имаше идеи, които бяха наднационални, далеч надминаваха границите на България – те бяха идеи за спасяване на човечеството! В този смисъл той беше космополитичен.” – Петър Стоянов, президент на България в периода 1997-2002 Откъс от документалния филм...

Петко Атанасов за Ваклуш Толев

„Той, просто, като всички мъдреци, е изпреварил времето. И това е най-важното, което се случи с всички тези, които сме го познавали, които сме общували с него – ние видяхме един човек от бъдещето.“ – Петко Атанасов, редактор и сценарист. Откъс...