Видео

Каква е разликата между служене и Служение?

08.08.2022 | Видео

И съм направил една голяма, голяма разлика между служене и Служение. Служат чиновниците, служи войската, служи подчиненият. Служение извършва великият жрец. Служение извършва само Христос! Дори предшествуващите Учители не са извършвали служение в смисъла на това, което им дава основание за великата тайна – обожествяване чрез Възкресение. Озирис възкръсва благодарение на кадуцея, който Хермес дава на Изида. Той възкръсва с енергия отвън. Той не възкръсва от божествеността си. Отвън! Кадуцеят на Хермес се докосва (а той е концентрацията на мировата енергия), докосва до нарязания на парчета Озирис и той възкръсва.